DPP podá rozklad proti prvoinstančnímu rozhodnutí ÚOHS ve věci výběru dodavatele stavby na druhý úsek metra D

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) prvoinstančně rozhodl o zrušení rozhodnutí Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) o výběru dodavatele na stavbu druhého úseku metra D z 5. září 2023, a to z důvodu, že DPP údajně nemohl dojít k jednoznačnému závěru ohledně ověření některých referencí vítězného uchazeče. DPP toto důrazně odmítá a proti rozhodnutí podá rozklad.

„Antimonopolní úřad se zabýval desítkami námitek, přičemž důvodem jeho rozhodnutí jsou pouze tři, které se týkaly referencí vítězného dodavatele. U těch antimonopolní úřad tvrdí, že DPP nemohl dojít k jednoznačnému závěru ohledně jejich ověření. Hodnotící komise i představenstvo přitom v rámci vyhodnocování nabídky a ve svém rozhodování vycházely z informací od uchazeče a z informací od samotných zadavatelů jednotlivých zakázek, které byly ze strany DPP vyžádány nad rámec zákonných požadavků a běžné praxe,“ řekl Daniel Šabík, vedoucí odboru komunikace DPP.

DPP při zadávání všech veřejných zakázek postupuje vždy zcela v souladu se zákony. Správnost postupu DPP potvrdil ÚOHS naposledy koncem minulého týdne, kdy ve druhém stupni zamítl rozklad společnosti Metrostav DIZ a už podruhé potvrdil správnost nastavených podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby druhého úseku metra D.

Toto klíčové rozhodnutí ÚOHS je konečné a znamená, že zadávací dokumentace této veřejné zakázky je v naprostém pořádku a zadávací řízení už nemůže být z tohoto důvodu zrušeno, a nehrozí tak několikaletý odklad stavby. 

Předtím dal ÚOHS za pravdu DPP i na konci loňského roku v případě zamítnutí námitek proti podmínkám zadávací dokumentace veřejné zakázky na monitoring a pasportizaci stavby druhého úseku metra D.

„Podávání námitek a podnětů na ÚOHS je v dnešní době zcela běžné i u řádově menších zakázek. Jde skoro o tradiční nástroj konkurenčního boje. Nutno ale dodat, že ÚOHS dává v konečném důsledku DPP opakovaně za pravdu, i přes prvoinstanční neúspěch,“ uzavírá Daniel Šabík.