Uzavření smyčky s každým šálkem: Škoda Auto zavádí do českých provozů udržitelnou kávu Curiosity Fuel

„Jako výrobce automobilů jsme si vědomi své odpovědnosti vůči životnímu prostředí a cítíme potřebu převzít průkopnickou roli v oblasti udržitelnosti. S kávou Curiosity Fuel, která se pěstuje v souladu s pravidly Rainforest Alliance, nejenže podporujeme spravedlivé a transparentní postupy od pěstování až po přípravu konečného produktu, ale také přijímáme principy oběhového hospodářství tím, že znovu využíváme odpadní surovinu z výroby kávy. A co víc, každý doušek kávy Curiosity Fuel může inspirovat další nápady, jak ještě účinněji snížit naši ekologickou stopu.“


Karsten Schnake, člen představenstva společnosti Škoda Auto pro Nákup

Curiosity Fuel: původ názvu a kávových zrn
Přechodem na kávu Curiosity Fuel ve svých českých výrobních i administrativních provozech Škoda Auto zdůrazňuje propojenost celého hodnotového řetězce a podporuje zvídavost při vývoji a návrzích nových udržitelných řešení. Kávová zrna pocházejí z pečlivě vybraných rodinných farem v Indii a Tanzanii. Káva Curiosity Fuel vzniká v souladu s pravidly Rainforest Alliance pro dodržování společensky a ekologicky odpovědných postupů i respektování přírody a farmářů během celého procesu výroby či dodávky kávy. Místní farmy pečují o zachování biologické rozmanitosti a zajištění spravedlivého zacházení i řádných mezd pro své pracovníky.

Škoda Auto zodpovídá v rámci koncernu Volkswagen za aktivity na indickém trhu. Jako sociálně a ekonomicky odpovědný zaměstnavatel v zemi společnost plánuje podpořit školu v blízkosti kávových plantáží zlepšením jejího vybavení.

Tato spolupráce je rovněž součástí uzavřeného memoranda o porozumění, které potvrzuje soulad s certifikací Rainforest Alliance pro pěstování, dodávky a pražení kávy Curiosity Fuel. Dokument podepsali zástupci společnosti Škoda Auto a partnerských organizací, společností Jablum Czech a Neralu Plantation.